Empat Amal Sederhana yang Mengantarkan Surga

Al Faqir
Pada suatu ketika, Rasulullah saw. bertanya kepada para sahabat, 
”Siapa di antara kalian yang pagi hari ini berpuasa?” Abu Bakar ash-Shiddiq menjawab, ”Saya.” 
Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, 
”Siapa di antara kalian yang pagi hari ini mengantarkan jezanah?” Abu Bakar ash-Shiddiq menjawab, ”Saya.” 
Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, 
”Siapa di antara kalian yang pagi hari ini memberi makan kepada seorang miskin?” Abu Bakar ash-Shiddiq menjawab lagi, ”Saya.” 
Rasulullah saw. melanjutkan pertanyaannya lagi, 
”Siapa di antara kalian yang pagi hari ini menjenguk saudaranya yang sakit?” Abu Bakar ash-Shiddiq menjawab pula, ”Saya.” 
Rasulullah saw. kemudian menjelaskan, 
“Tidak (ada balasan bagi) seseorang di antara kalian yang melakukan keempat perkara itu, kecuali ia akan dimasukkan ke dalam surga. ” (HR Muslim) 

Reply