banner 728x250

Ucapan Orang Yang Puasa Bila Dicaci

  • Share

Ucapan Orang Yang Puasa Bila Dicaci

إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ

Sesungguhnya aku sedang berpuasa! Sesungguhnya aku sedang berpuasa!

Muslim no. 1151 a

Rasulullah : bersabda, “Barang siapa yang berpuasa hendaklah ia tidak berkata kotor/jorok dan tidak melakukan hal-hal bodoh, jika ada orang yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, maka katakanlah, “Aku sedang berpuasa, ‘Aku sedang berpuasa.”

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *